Sử dụng giun quế làm thức ăn chăn nuôi Lợn sạch đạt giá trị kinh tế cao của Trại giun quế GHT