Giun giống

Do không hiểu biết đầy đủ nên nhiều bà con lần đầu mua giống thường muốn mua giun tinh (100 % giun) hoặc giun thương phẩm (khoảng 70 % giun và 30 % chất độn), tưởng như thế sẽ có lợi hơn - Nhưng đó là một quan niệm sai lầm vì:

1.- Giun khi bị bắt trần trụi (giun tinh), ra gặp ánh sáng sẽ có phản xạ sùi bọt để tự vệ. Sau đó sẽ có nhiều con bị chết hoặc bị chột, phải một thời gian lâu sau khi thả giống mới phục hồi;

2.- Quá trình bắt và vận chuyển sẽ gây nhiều tổn thương cho giun giống vì bị bầm dập, đè nát;

3.- Do hầu như không có hoặc có rất ít trứng kén giun và giun con, nên phải sau khoảng 1 tháng thì lượng sinh khối mới bắt đầu phát triển và sau 2 tháng thì mới thu hoạch được; chi phí đầu tư con giống cũng cao hơn gấp rưỡi so với thả giống sinh khối.